Träna Höjdhopp Sverige

post thumb
Höjdhopp Sverige
Av Janne/ 24 Aug 2021

Träna Höjdhopp Sverige

Höjdhopp Sverige är på framfart igen. Idag finns det gott om lovande unga höjdhoppare mycket tack vare namn som Kajsa Bergqvist, Stefan Holm och Patrik Sjöberg. Många barn gillar även att hoppa höjd även om det i början kan vara svårt att hoppa på ett tekniskt rätt sätt. Det gäller för barnen att överföra ansatsens framåtfart till ett kraftigt upphopp. När man tränar höjdhoppande som barn är det rekommenderat att man använder en gummiribba. Det kan även ta lite tid för barnen att veta vilken sida de skall hoppa från, därför skall man låta de testa ansats från båda hållen.

Regler För Höjdhopp

Det finns fler höjdhopp regler än vad man skulle kunna tro. Alla deltagare får vanligtvis två till tre provhopp var. När det gäller tävling så har du tre försök per höjd. Hoppar du över en höjd får du använda de hoppen på en högre höjd. Upphopp skall ske på en fot, jämfotahopp är alltså inte tillåtet. Högst hopp vinner. Har två tävlande uppnått samma höjd vinner den som har minst antal försök.