Blink blink

Dessa jäkla smileys har överumplat och tagit över mig! Jag som alltid principhatat dem kan inte längre skriva en kommentar utan att lägga till en liten blinkning. Vad är det som gör att jag känner att mitt sätt att uttrycka mig är så bristfälligt att jag måste förtydliga varenda budskap med en glad gubbe?

Det är en epidemi, och mänskligheten är så hjälplöst fast att vi inte längre har kraft att ta oss ur sjukdomens grepp.